Podání abstraktu

Termín pro podání abstraktů je prodloužen do 3. května 2021!

Těšíme se na vaše příspěvky!

Pro podání abstraktu prosím pokračujte ZDE.

 • Pressure ulcers: Patient safety, quality of care and policy
 • Pressure ulcers and health economics
 • Pressure ulcers: Implementation science and education
 • Patient involvement in pressure ulcer practice, research, guideline development
 • Impact of pressure ulcers on patients, carers and society
 • Innovative approaches in clinical research (prevention and treatment) 
 • Pressure ulcer prevention and management in specific patient groups (paediatrics, surgery, spinal cord injury, ER, older persons, palliative care, etc.) 
 • Basic science: Biomechanics, mechanobiology and aetiology 
 • Interdisciplinary collaboration 
 • Pressure ulcer prevention and management within the homecare setting
 • Technologies to promote wound healing 
 • Multidisciplinary approach to pressure ulcer prevention
 • Seating
 • Student free paper session: Basic science
 • Student free paper session: Clinical science

Před podáním abstraktu si prosím pročtěte Obecné pokyny k podávání abstraktů, které jsou ke stažení zde.

Maximální počet slov abstraktu je 400. 

Všechny podané abstrakty musí být v angličtině.

 • Název abstraktu nesmí přesáhnout počet 200 znaků včetně mezer. Uvedení vyššího počtu autorů než 5 není možné, u všech musí být uvedena afiliace. Před jmény se neuvádí tituly.
 • Nanejvýše 2 obrázky nebo tabulky.
 • Nanejvýše 4 abstrakty se shodným prezentujícím autorem, nanejvýš 6 abstraktů podaných jednou osobou.
 • Přijaté abstrakty budou zveřejněny v elektronické podobě na webové stránce konference. Zaslání abstraktu je nahlíženo jako poskytnutí souhlasu organizaci EPUAP s jeho zveřejněním. 
 • Pokud podáte abstrakt v kategorii Student free paper, zašlete prosím na emailovou adresu office@epuap.org  potvrzení o svém statusu studenta ( doklad o studiu či čestné prohlášení vašeho supervizora).
 • Použití šablony abstraktu je povinné.
 • Vzhledem k zachování objektivity hodnocení abstraktů zašlete prosím text abstraktu bez identifikujících prvků (název autora, instituce, města či státu). Jméno a afiliace autora je v systému zaznamenáno jinde.
 • Nepoužívejte prosím při psaní jména či titulu abstraktu velká písmena.
 • Použití konkrétních názvů produktů v textu abstraktu není možné, povoleny jsou pouze obecné názvy. Konkrétní název produktu je vhodný uvést jako referenci pod textem např. s hvězdičkou či číslem horního indexu. Abstrakty obsahující názvy konkrétních produktů můžou být z toho důvodu odmítnuty.
 •  EPUAP si vyhrazuje právo nahradit název produktu obecným názvem bez předchozího upozornění. 

Pokyny pro podání abstraktu jsou dostupné v anglickém jazyce zde

Potřebujete-li pomoci s podáním abstraktu, kontaktujte nás prosím na office@epuap.org nebo info@codan-consulting.com.

 

Šablona abstraktu je k nahlédnutí ZDE. Pro podání abstraktu v online systému prosím používejte šablonu dostupnou přímo ze systému.